Loonadministratie

Wanneer u als ondernemer personeel in dienst neemt, bent u verplicht een loonadministratie op te zetten. De loonadministratie omvat verscheidene werkzaamheden. U kunt zelf bepalen welke werkzaamheden u zelf wilt verrichten en welke u aan ons wilt uitbesteden. U kunt er ook voor kiezen om de gehele administratie aan ons uit te besteden.

De loonadministratie omvat o.a.

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Het verzorgen van ziekteverzuimmeldingen
  • Het bijhouden van vakantiedagen
  • Reiskostenvergoeding
  • Bonussen en vergoedingen of verstrekkingen van loon in natura
  • Het berekenen van de salarissen

Elke maand dient u ons tijdig de periodieke mutaties door te geven. Aan de hand van deze mutaties worden de salarisstroken berekend, waarna de gegevens tijdig naar u worden doorgezonden per e-mail, zodat u deze kunt doormailen naar uw werknemers. Bij de salarisstroken kunnen wij betalingsborderel toevoegen met de bankgegevens van uw werknemer, waar alle uit te betalen lonen op vermeld staan, zodat u deze gemakkelijk kunt terug vinden voor tijdens het overboeken van de salarissen. De loonbelasting zullen wij u, voorzien van uw betalingskenmerk, maandelijks tijdig doormailen. Jaarlijks ontvangt u in januari van al uw medewerkers een jaaropgave met daarop de verwerkingen van het afgelopen jaar, voor de aangifte van hun inkomstenbelasting. Indien u enkel de loonadministratie door ons laat uitvoeren, krijgt u natuurlijk ook alle overige gegevens zoals de loonstaat, verzamelloonstaat en de loonjournaalposten.

Mocht u vragen hebben betreffende uw loonadministratie kunt u altijd contact opnemen met onze loonspecialisten, deze beschikken over de nodige deskundigheid en ervaring om u van dienst te zijn. Ook zijn zij op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving.

Tarieven

U vindt een overzicht van onze tarieven op de tarievenpagina.

Arbeidsovereenkomsten

Als u overweegt om personeel in dienst te nemen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden m.b.t. een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst is een contractuele afspraak tussen de werkgever en de werknemer die kan worden vastgesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wij kunnen u adviseren over de contractduur, arbeidsvoorwaarden, salarisschalen, vakantiedagen, pensioenen, het bijbehorende CAO en overige wettelijke regelgeving die van belang is.

Pensioenen

In veel CAO’s is de pensioenverplichting voor de werkgever opgenomen, Ook het percentage van het pensioen is hierin vastgelegd. Pensioen is voor vrijwel alle werknemers van groot belang, dit moet dan ook zeer zorgvuldig geadministreerd worden. Het pensioen wordt verwerkt op de salarisstrook. Het pensioenfonds wenst op voorhand altijd een schatting te ontvangen van de te verwachten pensioenafdrachten voor dat jaar en aan het einde van het jaar verwachten zij een definitieve berekening. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met het salaris, schaalindeling en de parttime factor van de werknemer.

Onze pensioenadviezen zijn niet enkel voor medewerkers, maar ook voor u als eigenaar of als STP’er. Wij kunnen voor u uw jaarruimte berekenen en u eventueel doorverwijzen naar een samenwerkend pensioenadviseur.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of wenst u een kennismakingsafspraak te maken? Neem dan contact met ons op! Telefonisch zijn wij bereikbaar op 036-5353445 of stuur een e-mail naar info@pembas.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van ons contactformulier.