Voorlopige aanslag/voorlopige teruggave

Als particulier wordt er maandelijks loonbelasting afgedragen over het loon. Wanneer u een eigen woning heeft, zelf pensioen premies afdraagt (buiten uw werkgever om), studiekosten heeft of uw heffingskortingen al wil maandelijks wilt laten uit betalen, heeft u de mogelijkheid om een voorlopige teruggave aan te vragen. De voorlopige teruggave is een “schatting” van het te ontvangen of te betalen bedrag van de inkomstenbelasting van het desbetreffende jaar. Omdat dit een schatting betreft dient deze zo nauwkeurig mogelijk ingediend te worden, zodat er eventueel slechts een kleine afwijking plaats vindt bij het indienen van de IB aangifte.

Aangezien deze op basis van u inkomensgegevens aangevraagd wordt en automatisch doorloopt, is het belangrijk dat deze jaarlijks gecontroleerd wordt en indien er een wijziging heeft plaatsgevonden, dat de aanslag dan aangepast wordt.

Tarieven

U vindt een overzicht van onze tarieven op de tarievenpagina.