Zonnepanelen en BTW

Heeft u onlangs zonnepanelen aangeschaft of bent u van plan deze op korte termijn aan te schaffen?

Sinds de beslissing van het Europese hof in 2013 dat eigenaren van zonnepanelen voortaan BTW plichtig zijn, hebben particulieren recht op de BTW teruggaaf over de aanschaf van de zonnepanelen.

Hiervoor dient u de zonnepanelen en de energie leveranciers op dezelfde naam geregistreerd staan, deze tenaamstelling zullen wij ook gebruiken om een BTW nummer aan te vragen. Normaliter zou u BTW plichtig zijn voor jaarlijkse BTW aangiften, maar door het lage BTW bedrag kan de KOR (kleine ondernemersregeling) toegepast worden, dit houdt in dat u de door u te betalen BTW per saldo weer terug krijgt, dit wordt gesaldeerd waardoor u geen betaling hoeft te doen. Omdat u jaarlijks in aanmerking zult komen voor de KOR, kan er ontheffing aangevraagd worden voor uw administratieve verplichting. Dat houdt in dat u maar eenmalig aangifte hoeft te doen om de BTW van de zonnepanelen en daarna zult u van uw administratieve verplichtingen ontheven worden.

Om voor u bovenstaande zaken te regelen hebben wij de volgende stappen ondernemen:

  • Aanvragen BTW nummer
  • Aanmelden bankrekeningnummer voor teruggave BTW
  • BTW aangifte voor teruggave BTW van zonnepanelen
  • Verzoek verzenden voor administratieve ontheffing

Tarieven

U vindt een overzicht van onze tarieven op de tarievenpagina.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of wenst u een kennismakingsafspraak te maken? Neem dan contact op met ons kantoor in Almere! Telefonisch zijn wij bereikbaar op 036-5353445 of stuur een e-mail naar info@pembas.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van ons contactformulier.